4 ตุลาคม 2023

คอลัมนิสต์

พล.ต.ต.วาที ฯ เน้นย้ำ ทุกคนสามารถช่วยกันป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้ ด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ภายในบ้านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ