26 มีนาคม 2023

COPTHAI (สถานีทีวีตำรวจ)

สัมภาษณ์พิเศษ ทอมมี่ พสุวัชร์ บรรณาธิการบริหาร นสพ.ข่าวกรม และ ค็อปไทยทีวี สถานีทีวีตำรวจ

  1. เหตุการณ์ฟองสบู่ดิจิทัลแตก ได้รับผลกระทบอะไรบ้าง

ตอบ เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันจะมีผลประทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นฟองสบู่ทางเศรษฐกิจหรือฟองสบูGดิจิทัลแตก มันเป็นไปในด้านการเปลี่ยนแปลงภาวะของทั่วโลก ที่จะต้องเตรียมตัวการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี่ในยุค 6G และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับมันอย่างจริงจัง ดังนั้นการพัฒนาตัวเอง ต้องเรียนรู้ให้เข้ากับสภาพปัจจุบันให้มากที่สุด เรียนรู้การอยู่รอด โดยต้องเรียนรู้ในอาชีพที่ตนทำอยู่แบบ 4 in one  อย่างเช่น เราแค่เป็น ช่างภาพ เราก็ต้องเสริมการเรียนของ การถ่ายภาพเคลื่อนไหว พร้อมการเรียนรู้การติดต่อวีดีโอ นั้นคือ การเรียนรู้แบบ One-Man-Band-Journalist   

  • One-Man-Band-Journalist คืออะไร

ตอบ   One-Man-Band-Journalist  คือการเป็นผู้สื่อข่าวแบบครบวงจรในคนเดียว จึงจำเป็นอย่างมากในยุค 5G และสำหรับคนทำงานในวงการสื่อสารมวลชนนั้นจะต้องเรียนรู้การหาแหล่งข้อมูลในสายงานที่ตนทำเพราะมีความสำคัญต่อการที่จะได้รับการบรรจุทำงานแบบยาวนาน ยิ่งเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาส่งเสริมการขุดค้น วิเคราะห์ และนำเสนอ ก็ยิ่งช่วยสร้างความเป็นไปได้ในการทำเนื้อหาเชิงลึก ด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์    โดยต้องมีคุณสมบัติให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่จะจ้างเราทำงาน

  • มีเกณฑ์ยังไงในการเลิกจ้างคนทำงานสื่อ

ตอบ ในฐานะการเป็นผู้ว่าจ้างสื่อ การที่จะเลิกจ้างคนทำงานสื่อนั้น ต้องมีเหตุผลหลายประการ เช่น การทำงานที่ไม่ตรงเป้าหมาย การที่ทำงานผิดพลาดบ่อยๆ รวมไปถึง การที่ไม่รับผิดชอบต่อเวลาต่องานที่ทำ ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบเช้าชามเย็นชาม หรือแม้แต่การที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ทางผู้ว่าจ้างก็คงเลิกจ้างเพราะจะทำให้องค์กรเสียหายในอนาคต

  • ท่านคิดว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ มันสอดคล้อง/เหมาะสมกับภาระงานไหม

ตอบ ส่วนการที่จะได้รับค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับงานนั้น เราจะต้องมองคุณสมบัติของตนเองก่อน ว่าเรามีคุณสมบัติที่ดีพอ ที่ผู้ว่าจ้างยอมจ้างเรา ตรงกับงานความสามารถที่ได้กรอกข้อมูลในการสมัครงานหรือไม่และมีความชำนาญในมืออาชีพหรือเปล่า   ค่าตอบแทน จึงเป็นตัวชี้วัดที่เราจะทำให้ ผู้จ้างงาน มองผลที่เกิดขึ้นตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง อย่าคิดฝ่ายเดียวว่า ต้องได้เงินเดือนที่สูงแต่คุณภาพการทำงานไม่สมดุลกัน  ดังนั้น ถ้าอยากอยู่ในสภาพของการไม่ตกงาน ก็ต้องพัฒนาตนเองให้เข้ากับสภาพการทำงานของผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องประจบเจ้านายแต่เอาผลงานประจบองค์กร ถึงจะอยู่ในองค์กรได้นาน

และในฐานะที่อยู่ในองค์กรสื่อมานานและฐานะสื่ออาวุโส ผมก็ต้องปรับตนเองให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ยุคเทคโนโลยี่ 5G ต้องเริ่มเรียนรู้ให้ได้ว่า เราก็คือ One-Man-Band-Journalist ครับ