4 ตุลาคม 2023

เทคโนโลยี่

จังหวัดนนทบุรีร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.ที่วัดโตนด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน”เพื่อฟื้นฟูดูแลรักษาคุณภาพน้ำ คลองอ้อมนนท์ คลองบางกรวย และคลองบางกอกน้อย ที่มีบ้าน วัด โรงเรียน ตั้งอยู่ 2 ฝั่งคลอง และมีความเชื่อมโยงกับคุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลกระทบจาก น้ำขึ้น น้ำลง และมีการระบายน้ำจากชุมชน โดยความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง และ พระปลัดสุรเชษฐ์ (สุรเชฏฺโฐ) เจ้าอาวาส

วัดโตนด (หลวงพ่อสำเร็จ) ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อำนวยความสะดวกในการให้ใช้สถานที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เข้ามามีส่วนร่วมฟื้นฟูคุณภาพน้ำ 3 คลอง มี  คลองอ้อมนนท์, คลองบางกอกน้อย, คลองบางกรวย ให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ตามโครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน”  ภายในงานมีกิจกรรมการเปิดบูชขององค์กรต่างๆรวมไปถึง บูช ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน เพื่อนำเสนอ โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบเตาเผาศพ ประสิทธิภาพสูง อัจฉริยะ ลดมลพิษ เป็นมิตรกับชุมชนและนิทรรศการ Sensor For ALL อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 กล่าวนำโครงการ โดย ดร.ปิยลักษณ์  เพชรแอง พร้อมทีมงาน ที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งในเวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีและรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ฯลฯ

และเมื่อเวลา 14.30น.นายวัชระ ถาวรวงศ์ หัวหน้ากองพัฒนาศักยภาพชุมชน ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบเตาเผาศพ  โดยมอบหมายให้รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบเตาเผาศพ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้นำเสนอโครงการต่อนาย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและฟังคำบรรยาย    ทั้งนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้

หลังจากนั้น นาย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้นำข้าราชการเครือข่าย ทสม. ประชาชน และนักเรียนนักศึกษากว่า 100 ทำกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมใจเก็บขยะในคลองและพื้นที่ริมแม่น้ำ ลำคลอง กำจัดวัชพืช/ผักตบชวาในแหล่งน้ำและพื้นที่ริมคลอง และส่งเสริมกิจกรรมลดการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำ     ในพื้นที่ 3 คลองและเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ พร้อมพาผู้สื่อข่าว ลงเรือไฟฟ้าชมแม่น้ำวิถีชาวบ้าน