4 ตุลาคม 2023

 ADMIN  มกราคม 30, 2023 1 MIN READ 

 เมื่อวันที่27 ม.ค.66เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้ไปเป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร., พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายเวทางค์  พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการปกครอง กรมสรรพากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมด้วยหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

    ที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติ การดำเนินการกรณี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าร้องทุกข์กับชุดปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินคดีกับบริษัทล็อตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (กองสลากพลัส) จนต่อมาทุกหน่วยได้บูรณาการเข้าตรวจค้นกองสลากพลัส เมื่อวันที่ 16 ม.ค.66 ที่ผ่านมา ตรวจพบสลากขายเกินราคา 70 ฉบับ อายัดฉลากงวด 17 ม.ค. 66 เพื่อตรวจสอบ  และมีการดำเนินคดีความผิดฐานจำหน่ายสลากเกินกว่าราคาที่กฎหมายกำหนดและความผิดฐานประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดตรงโดยไม่จดทะเบียน ซึ่งผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ พนักงานสอบสวนคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งได้ช่วงกลางเดือน ก.พ.66 จากผลการตรวจสอบรายชื่อผู้ซื้อสลากจากกองสลากพลัส เพียง 2 งวด คือ งวด 16 มี.ค.65 และ งวด 1 เม.ย.65 มีการโอนซื้อกว่า 1.6 แสนราย พบว่า มีการขายสลากเกินราคา  4,214 ราย มีการจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 20 ราย โดยมีเด็กอายุ 8 ปี รวมอยู่ด้วย 

 ผบ.ตร.จึงสั่งให้ตรวจสอบโดยละเอียดตั้งแต่ 1 มี.ค.2565 ถึงปัจจุบัน และเร่งให้ตรวจสอบดำเนินการทุกพื้นที่  พร้อมให้รวบรวมข้อมูลการขายสลากเกินราคา ซึ่งมีผู้ซื้อจำนวนมาก ถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซาก ประกอบกับข้อมูลผู้ซื้อสลากมีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นการมอมเมาเยาวชน ส่งข้อมูลให้กระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อปิดแพลตฟอร์มกองสลากพลัสต่อไป

     ทั้งนี้ จากการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน แล้วรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ พบว่าการทำธุรกิจในลักษณะดังกล่าว เป็นความผิดกฎหมายหลายข้อหา  ที่ผ่านมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มออนไลน์ ในข้อหาขายสลากเกินราคา ตาม พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาลฯ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงฯ คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 

    และ ปปง.ยังรายงานพบพยานหลักฐานไปเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน ทั้งการพนันออนไลน์ และยาเสพติด จำนวนหลายล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งกรมการปกครองพิจารณาว่าเป็นความผิดตาม พรบ.การพนัน  ในเรื่องภาษี กรมสรรพากร อยู่ระหว่างตรวจสอบ หากดำเนินการไม่ถูกต้อง จะดำเนินการเรื่องการเสียภาษีไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ส่วน กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลขอคุ้มครองชั่วคราวโดยการระงับการเผยแพร่แล้ว

    ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้สั่งการในที่ประชุม หากพบว่ามีความผิดส่วนอื่นตามพยานหลักฐาน ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และให้ทุกหน่วยเร่งรัดดำเนินการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายให้ประชาชน