4 ตุลาคม 2023

นายพสุวัชร์ มะโนนัย ผู้อำนวยการ COPTHAI(สถานีทีวีตำรวจ)และบรรณาธิการบริหาร นสพ.ข่าวกรม พร้อมด้วย นาวาเอกเจษฎา กาศเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ บริหารข่าวสารพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ นายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล ผู้พิษากษาศาลฎีกา,นาวาอาศเอกเพิ่มศักดิ์ สงค์ศรี, นายอนันต์ ราชาเดช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบ่อนไก่, รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมวางดอกไม้จ้นทน์ประชุมเพลิงศพ นาย สมภพ จันทร์เพ็ญศรี น้องชาย นาวาโท ดร.สุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ และเป็นพี่ชายนาวาเอกสุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี กองประชาสัมพันธ์ กรมกิจการทหารเรือ ณ วัดบางไผ่ ต.บางรักพัฒนา, อ.บาง บัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม2565 เวลา 14.00 น.

นาวาเอกสุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี กองประชาสัมพันธ์ กรมกิจการทหารเรือ(ซ้ายสุด)นายพสุวัชร์ มะโนนัย ผู้อำนวยการ COPTHAI(สถานีทีวีตำรวจ)และบรรณาธิการบริหาร นสพ.ข่าวกรม(ที่2จากซ้าย)พร้อมด้วยนาวาเอกเจษฎา กาศเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ บริหารข่าวสารพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ(ที่3จากซ้าย)นาวาโท ดร.สุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี (ขวาสุด)
ภาพข่าว... เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ต.ค.2565..เวลา 18.30 น. พลเรือโท กำจร เจริญเกียรติ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ( ที่ 3 ขวามือ)ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานฌาปนกิจศพ นายสมภพ จันทร์เพ็ญศรี น้องชาย นาวาโท ดร.สุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี (ที่ 3 ซ้ายมือ) ณ วัดบางไผ่ ต.บางรักพัฒนา, อ.บาง บัวทอง จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ภาวัช จารุฉันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, มหา วิทยาลัยเอเซียอาคเนย์( ที่ 4 ซ้ายมือ )นาวาเอกสุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี (ขวาสุด)และ นายพสุวัชร์ มะโนนัย ผอ.
COPTHAI(สถานีทีวีตำรวจ)และบรรณาธิการบริหาร นสพ.ข่าวกรม (ที่ 2 ขวามือ )พร้อมญาติๆ.
นางสาวอาภาภรณ์ จีวะสังข์ นักธุรกิจไทยใน นอรเวย์ เดินทางจากร่วมงานศพ