26 มีนาคม 2023

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา10.30 น.นายพสุวัชร์ มะโนนัย ผู้อำนวยการค็อปไทยทีวี และคณะภาคีเครือข่าย  จากหลายหน่วยงาน นำน้ำดื่มค็อป,อาหารสุขภาพจาก”เซียน”, อุปกรณ์ในการทำความสะอาด กระเป๋าเดินทาง,พัดลม, และสิ่งของอิ่นๆ นำไปมอบให้ “สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ” โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มารับมอบสิ่งของ ณ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน, แขวงคลองถนน,เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดทหารอากาศ ประจำปี 2565 ซึ่งสภากาชาดไทยจะจัดงานในวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลาเวลา 11.00-22.00 น.ณ สวนลุมพินี  กรุงเทพมหานคร  ( แพลตฟอร์มออนไลน์สามารถเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมงในรูปแบบ Online ผ่านทาง www.งานกาชาด.com) โดยมีผู้เข้าร่วมสนับสนุน ดังนี้

( ภาพข่าว…ดร.ภาวัช รุจาฉันท์ รองคณบดีบัณทิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ ตัวแทนร้านสยามอยู่ดีกินดี มอบหมวกสีเหลืองตราสัญลักษณ์ เลขที่ 9889 ให้นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ไว้เป็นของที่ระลึก)
( ภาพข่าว…ดร.ภาวัช รุจาฉันท์ รองคณบดีบัณทิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ ตัวแทนบริษัท ทอมมอท จำกัด มอบน้ำดื่มค็อป 100 แพ็คและเป็นตัวแทน ร้านสยามอยู่ดีกินดี มอบ “โฟมขจัดคราบสกปรก” 40 กระป๋องเป็นเงิน 15,000 บาทและบริษัท  อำพันเทคโนโลยี จำกัดมอบหน้ากากอนามัยจำนวน100 แพ็ค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดทหารอากาศ ประจำปี 2565 โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ รับมอบ )

ดร.ภาวัช รุจาฉันท์ รองคณบดีบัณทิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์,น.ท.ดร.สุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี อ.ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เอเซียอาคเนย์, ดร.เกษม มานะสาคร ม.เอเซียอาคเนย์, ดร.พีรวัฒน์- ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ-ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ

( ภาพข่าว…นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ รับมอบสเปร์ยล้างเตาอบ 120 กระป๋อง เป็นเงิน 38,000 บาท จาก บริษัท ซีออน เคมีคอล (เอเซีย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสเปร์ย XEON และ KATSUYA )
( ภาพข่าว….นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ รับมอบกระเช้าของขวัญ จาก นายศรันย์ อุตตะมัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีออน เคมีคอล (เอเซีย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสเปร์ย XEON และ KATSUYA )
( ภาพข่าว….นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ รับมอบ“เซียน”ซุปปลาสกัดผสมถั่งเถ่า 10 กล่อง เป็นเงิน 8,950 บาท  จาก นายฌาคิน คงพานิช ผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ต อินฟินิตี้ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “เซียน” )  

นางสาวธนพร ศิริบานเย็น ประธานโครงการสยามอยู่ดีกินดี ,บริษัท  อำพันเทคโนโลยี จำกัด,ดร.ปิยลักษณ์  เพชรแอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, นางสาววาสนา กลิ่นจำปี, ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ,บริษัท ซีออน เคมีคอล (เอเซีย) จำกัด ,บริษัท มาร์เก็ต อินฟินิตี้ จำกัด  ผู้ผลิต“เซียน”ซุปปลาสกัดผสมถั่งเถ่า

( ภาพข่าว…นายพสุวัชร์ มะโนนัย ผู้อำนวยการค็อปไทยทีวีเจ้าของเวปไชด์ www.copthai.com ถ่ายภาพร่วมกับ นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ )
( ภาพข่าว…นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ รับมอบกระเป๋าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดทหารอากาศ ประจำปี 2565 จาก นางนฤมล ซู ผู้บริหาร บริษัท ไทย ซู ซิง จำกัด )

 

( ภาพข่าว…นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ รับมอบของสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดในส่วนของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ประจำปี 2565 กับ คุณเบญจมาศ​ ขาวสอาด ที่ปรึกษา และคุณเอกวรรธน์​ ขาวสอาด นักบิน ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัท ไทยอินเตอร์ฟลายอิ้ง จำกัด )