4 ตุลาคม 2023

ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม2565 มีงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศ ‘มณีเมขลา’ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565  โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย มีนายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย และ นาย

มานิต สมมาตร ประธานผู้อำนวยการโครงการของสมาคม ผู้จัดงานรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีตุ๊กตาทอง(รางวัลเกียรติยศสูงสุด)และได้จัดงานรางวัลเมขลา รางวัลมณีเมขลา รางวัลดาวเมขลาปีพุทธศักราช 2565 ได้จัดงานขึ้นอีก โดยใช้ชื่อว่า“รางวัลมณีเมขลา”ได้จัดขึ้น ณ ULTRA ARENA HAKK SHOW DC โดยมีคนในแวดวงบันเทิง และยังได้มีการมอบรางวัลอื่นๆ ในรางวัลประเภทสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ยูทูบเบอร์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ดาราศิลปิน รวมกว่า 131 รางวัล ทั้งนี้ภายในงานได้เริ่มการประกาศและมอบรางวัลให้แก่บุคคลทั่วไป อาทิ 1.วสุ แสงสิงแก้ว ได้รับ

รางวัลต้นแบบตัวอย่างชายดีเด่น 2.พริมรตา แสงสิงแก้ว ได้รับรางวัลต้นแบบหญิงดีเด่น 3.รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติดีเด่น 10 รางวัล 4. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและงานจิตอาสาดีเด่น 1 รางวัล 5.รางวัลข้าราชการดีเด่น 2 รางวัล 6.รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ 2 รางวัล 7.รางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติ 1 รางวัล 8.รางวัลลูกกตัญญูดีเด่น 2 รางวัล 9.รางวัลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น 2 รางวัล 10.รางวัลผู้เสียสละแรงใจแรงกายเพื่อสังคมดีเด่น 1 รางวัลส่วน บริษัทเวิร์คพอยท์ คว้าไป 5 รางวัล

งานนี้บุคคลที่ช่วยเหลือสังคมและเป็นจิตอาสาพร้อมมอบผลงานมากมายด้านการแต่งเพลงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ได้แก่ “นายอนุพันธ์ พุทธา หรือ ตู๋ ไดนาไมต์”จนมาเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล“รางวัลมณีเมขลา”ในฐานะนักร้อง-นักแต่งเพลงเพื่อสังคมดีเด่น นี้ และมีนายฉลอง ภักดีวิจิตร เป็นผู้มอบรางวัล