4 ตุลาคม 2023

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายสิบพยาบาล อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ โดย ชุดปฏิบัติการการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดเฮลิคอปเตอร์  รุ่น ฮ.ท.212 จำนวน 1 ลำ ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินของ โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ราย คือ ชาย  อายุ 66 ปี  ราษฎร หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับอุบัติเหตุทำให้เลือดออกที่ปอด กระดูกซี่โครงหักทั้งสองข้าง และมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ โดย ชุดปฏิบัติการการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง และทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor

โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศจาก สนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

นอกจากนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 31 ปี มาด้วย รถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง มีเลือดออกในสมอง วินิจฉัย เลือดคั่งในสมอง (ICH) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ

รวมทั้ง  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยเด็กชาย อายุ 6 เดือน มาด้วย ถูกไฟเผาใบหน้า มีขนจมูกไหม้ วินิจฉัย แผลไฟไหม้ระดับที่สองที่ใบหน้า พื้นผิวร่างกาย และมีภาวะของการลำลักควัน เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์