26 มีนาคม 2023

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย จัดพิธีเบิกเนตร บวงสรวงองค์มณีเมขลา เพื่อความเป็น สิริมงคลกับผู้ที่ได้รับรางวัลมณีเมขลา หลังจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย นำโดยนายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมฯ จึงได้จัดงานการมอบ รางวัล “มณีเมขลา” ครั้งที่3 ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ SHOW DC

โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ทางสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย จึงได้จัดพิธีเบิกเนตร บวงสรวงองค์มณีเมขลา นำโดย นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย และ อาจารย์เก้า-มานิต สมมาตร ประธานจัดงานประกาศรางวัลมณีเมขลา 2565 โดยมีพิธีพราหมณ์อัญเชิญเทพเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เอาฤกษ์เอาชัย ให้ถ้วยรางวัลมีความศักดิ์สิทธิ์และทรงเกียรติ ทรงพลัง เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ได้รับรางวัลมณีเมขลา โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน ดารา นักร้อง และสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานประกาศผลรางวัล “มณีเมขลา” ประจำปี 2565 เป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับองค์กร บุคคล ศิลปิน ดารา นักร้องให้ได้มีพลังในการสร้างผลงานให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งเป็นยกระดับมาตรฐานในวิชาชีพ สื่อมวลชน ทำให้เกิดการแข่งขัน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ทั้งสาระความรู้ และความบันเทิงอย่างเหมาะสมในทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหารายการเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับสากล นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ความเป็นปึกแผ่นรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนง ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทัดเทียม เป็นที่ยอมรับทั่วโลกอีกทั้งเป็นการ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้มีความภาคภูมิใจ และมีความซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข่าวตลอดจนช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกอีกด้วย

นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานประกาศผลรางวัล “มณีเมขลา” ประจำปี 2565 เป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับองค์กร บุคคล ศิลปิน ดารา นักร้องให้ได้มีพลังในการสร้างผลงานให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งเป็นยกระดับมาตรฐานในวิชาชีพ สื่อมวลชน ทำให้เกิดการแข่งขัน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ทั้งสาระความรู้ และความบันเทิงอย่างเหมาะสมในทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหารายการเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับสากล นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ความเป็นปึกแผ่นรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนง ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทัดเทียม เป็นที่ยอมรับทั่วโลกอีกทั้งเป็นการ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้มีความภาคภูมิใจ และมีความซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข่าวตลอดจนช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกอีกด้วย

อาจารย์เก้า -มานิต สมมาตร ประธานจัดงานประกาศรางวัลมณีเมขลา 2565 โดย กล่าวว่า วันนี้ได้ทำการบวงสรวงก่อนที่จะมีการจัดงานประกาศรางวัลมณีเมขลาใน 20 สิงหาคม 2565 นี้ โดยหวังอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะเป็นกำลังใจเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงในปีนี้เรามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงและผู้สื่อข่าว เข้าร่วมงานมากมาย ซึ่งการตัดสินรางวัลเสียงส่วนใหญ่มาจากเสียงประชาชนเป็นหลัก

 งานประกาศผลรางวัลมณีเมขลา ครั้งที่ 3” ประจำปี พ.ศ. 2565 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. SHOW DC