4 ตุลาคม 2023

เมื่อวันพุธที่ 9 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น.พล.ต.ท วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ หัวหน้าจเรตำรวจ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช รองจตร.,พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รองจตร.,พล.ต.ต. ปราศรัย จิตตสนธิ ผบก.กต.1,พล.ต.ต.ดร. ศราวุธ จิตต์ระเบียบ ผบก.กต.9, พล.ต.ต. มนต์ชัย ศรีประ เสริฐ ผบก.กต. 10 ,พล.ต.ต.จิรพัฒน์ พรหมนอก ผบก.อก.จต.,ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ-ประธานกต.ตร.บก.น.1,คุณ ขวัญชัย บุญสุวรรณ,คุณ ภาสกร กฤตยารักษ์สกุล,คุณ มังกร จารุสถิติ,คุณ สินาท เฮงสุวนิช,คุณ ศุภชัย อิทธิปาลกุล, คุณ บุญชญา เดชาเจริญสิริ,คุณอนุพันธ์ พุทธา และคณะที่ปรึกษาทุกท่านร่วมเข้าประชุม พร้อมกันนี้ ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ และคณะที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมสนับสนุนการสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 และกองทุนสวัสดิการสำนักงานจเรตำรวจ ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานจเรตำรวจ….. นุช อินเตอร์นิวส์/รายงาน