4 ตุลาคม 2023

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ จตร.(หน.จต.) ได้ส่งมอบหน้าที่ จเรตำรวจ (สบ ๘) (หัวหน้าจเรตำรวจ) และ ธงประจำหน่วย ให้แก่ พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุทฒิ เพื่อรับหน้าที่ต่อ โดยมี รองจเรตำรวจ, ผบก.กองตรวจราชการ,ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ, ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(191)-รองประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจรองจเรตำรวจ,คณะที่ปรึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร สตส. ถนน รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

นุช อินเตอร์นิวส์/ภาพข่าว