4 ตุลาคม 2023

“มะเร็งลำไส้ใหญ่” ตรวจมะเร็ง ตรวจหามะเร็งฟรี ตรวจมะเร็งฟรี 2565 ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ ฟรี โดยทางด้าน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศเชิญชวนประชาชนชาวไทยสมัครเข้าร่วม ‘โครงการพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่หลากหลาย’ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด 500 ราย

โดยทางด้านเพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยสมัครเข้าร่วม ‘โครงการพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่หลากหลาย’ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 500 ราย

เปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) ผ่านเว็บไซต์ https://crcmultiscreen.cra.ac.th/ : คลิกที่นี่

คุณสมบัติทั่วไปในการสมัครเข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)

 • ประชาชนชาวไทย ที่มีอายุ 50 – 70 ปี
 • ไม่มีอาการแสดงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่ การขับถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนล่าง ลักษณะก้อนอุจจาระเล็กลง หรือ การมีภาวะซีด
 • ไม่เคยรับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ หรือ การตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มาก่อน
 • ไม่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่แพทย์ประเมินแล้วอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมาตรวจตามนัดทั้ง 4 ครั้ง ในเวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ เกณฑ์ในการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ อาจขึ้นอยู่กับการตัดสินที่เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ประจำโครงการ และถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • ในการเข้ามารับการตรวจคัดกรองในครั้งแรก จะได้รับการตรวจ ดังนี้
  • เจาะเลือด 1 ครั้ง จำนวน 15 มิลลิลิตร (CBC 3 มิลลิลิตรและนำเลือดเก็บเข้าคลังเนื้อเยื่อ 12 มิลลิลิตร)
  • ตรวจปัสสาวะ 1 ครั้ง จำนวน 25 มิลลิลิตร (Urine analysis 15 มิลลิลิตร และเก็บเข้าคลังเนื้อเยื่อ 10 มิลลิลิตร)
  • การตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า
  • ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
  • สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยเสี่ยง และข้อมูลโภชนาการ
 • ในการตรวจคัดกรอง ครั้งที่ 2 จะได้รับการตรวจ ดังนี้
  • ตรวจอุจจาระ
  • ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ในการมาตรวจครั้งที่ 3 จะได้รับการตรวจ ดังนี้
  • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Colonography)
  • ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
  • ส่งภาพอาหาร ครั้งที่ 1
 • ในการมาตรวจครั้งที่ 4
  • ฟังผลการตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ ด้วยวิธีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และส่องกล้องลำไส้ใหญ่
  •  สัมภาษณ์ความรู้เรื่องมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และทวารหนักและการตรวจคัดกรองโรค
  • ส่งภาพอาหารชุดที่ 2 พร้อมเล่มบันทึกข้อมูลโภชนาการ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Colonography)
 • ได้รับการตรวจประเมินความเสี่ยงแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ การบริโภคอาหาร และโมเดลปัจจัยเสี่ยงในการทำนายการเกิดติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่
 • ได้รับคำแนะนำหากมีการตรวจพบความผิดปกติอื่นที่ควรรับการดูแลรักษา นอกเหนือจากรอยโรคในลำไส้ใหญ่
 • ได้รับการตรวจวินิจฉัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ (เฉพาะการตรวจในโครงการ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษา)

สถานที่ตรวจ

 • อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (100 เตียง)
  • ติดต่อเคาน์เตอร์เวชระเบียน ชั้น 1
  • เข้ารับการตรวจในโครงการที่คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น 2 Zone B

ติดต่อสอบถามข้อมูลในโครงการฯ