26 มีนาคม 2023

ศิษย์มีครู เป็นอย่างไร? อาทิตย์ที่ 25 กันยายน นี้ ณ ห้องประชุมอาคารจุฑาธุช. ชั้น5 วิทยาลัยเพาะช่าง เวลา 14:00 น..”ชมรมศิษย์เก่าเพาะช่าง 59″โดยมี พลตรี พินิจ แสงแก้ว ประธานชมรมฯ และทินกร ตันติอำไพวงศ์ ประธานโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นแห่งปี ได้จัดพิธีมอบรางวัล”พระวิษณุกรรมประสิทธิ์”ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น แห่งปีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พร้อมมอบรางวัล แก่บุคคลในวงการบันเทิง และดาราศิลปิน-นักร้อง ซึ่งหลายท่านไม่เคยปรากฏตัวและห่างหายจากวงการไปนานกว่าหลายสิบปี อาทิ นิจ อริษา

(นางเอกหนังน้ำค้างหยดเดียว) รัชนู บุญชูดวง, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ปาริชาติบริสุทธิ์ จากเรื่อง”เมืองในหมอก” นักร้องก็มี ชาย เมืองสิงห์, จิตติมา เจือใจ,วิภา จันทรกูล … นักสร้าง. ฉลอง ภักดีวิจิตร, อรุโณชา ภาณุพันธ์ุ นอกจากนั้นยังมีบุคคลในวงการเสริมสวยความงาม อาทิ ดร. สมศักดิ์ ชลาชล, อ.บุษบา เปรมเจริญ และศิษย์เก่าเพาะช่างที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพทางราชการ และธุรกิจส่วนตัวรวมทั้งหมด 100 ท่าน โดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลและในโอกาสเดียวกันได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 20 ทุน นอกจากนั้นรอบบริเวณงาน ได้มีงานแสดงนิทรรศการศิลปะของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นติดต่อได้ที่ คุณทินกรโทร 081-850-4740

ศิษย์มีครู ทั้งเก่าและใหม่..อย่าลืม..ไปร่วมงานสังสรรค์ พบเพื่อนเก่า เล่าความหลัง ดูวิวัฒนาการศิลปร่วมสมัยกันครับ